Televizija

Koliko televizorjev lahko priključim?

Če povezava to omogoča, imate lahko naročenih toliko televizorjev, kot jih želite. Na optičnem omrežju praviloma ni večje omejitve, pri drugih tipih povezav je število možnih naročenih televizorjev omejeno tudi z močjo linije.

Za vsak dodatni televizor dobite dodatni vmesnik, ki ga ni treba kupiti, ampak zanj plačujete mesečni najem 3 EUR (SD) oz. 4 EUR (HD).

Seveda lahko tudi nadgradite tržni paket v takega, ki ima že všteto naročnino za do dva TV vmesnika. To so npr. paketi T3 TERA, T4 GIGA in T4 TERA.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam