31 Maj 2018

Sprememba ponudbe mobilne telefonije

S 1.7.2018 se bodo spremenile cene mobilnih storitev za obstoječe in nove naročnike T-2 mobilnih storitev in sicer bodo višje za 1 EUR (razen paketa Podatkovni). Spremenila se bo tarifa poslanega SMS sporočila in klica znotraj T-2 fiksnega in/ali mobilnega omrežja pri paketu Mobilni TOP. Cena SMS sporočila bo 0,15 EUR, klica pa 0,30 EUR/min. Prav tako bomo povečali količini podatkovnega prenosa v EU pri paketih Brezčasni M in Brezčasni L in sicer bosta višji za 0,5 GB. Poenostavili smo tudi cenik mobilnega gostovanja v tujini, ki opredeljuje razporeditev držav v posamezna območja. Natančnejši pregled sprememb cen si lahko preberete na: https://www.t-2.net/spremembe-splosnih-pogojev-poslovanja.

Pri tem vas obveščamo, da lahko naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.  Več informacij in podrobnosti o novostih je dostopnih na zavihku spletne strani T-2 (www.t-2.net) »Spremembe splošnih pogojev poslovanja« ter telefonski številki 064 064 064.

Mobilni paket Cena z DDV
Mobilni paket XS 5,99€
Mobilni paket Brezčasni Mini 6,99€
Mobilni paket Brezčasni Midi 7,99€
Mobilni paket Brezčasni S 10,99€
Mobilni paket Brezčasni M 14,99€
Mobilni paket Brezčasni L 18,99€

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam