Spremembe splošnih pogojev poslovanja

1. 4. 2022

Obvestilo ob ukinitvi tiskanega računa za uporabnike z naročeno storitvijo interneta. 

Naročnike z naročeno storitvijo interneta kot samostojno storitev ali del paketne ponudbe obveščamo, da bomo v mesecu maju pričeli s postopnim prehodom izdajanja računov na elektronski način. Tiskani račun, poslan preko pošte, bo tako v prihodnje nadomestil elektronski račun, ki bo naročnikom viden na spletu, na uporabniškem portalu T-2 Horizont.

Več informacij boste našli na strani: https://www.t-2.net/novice/ukinitev-tiskanega-racuna-za-uporabnike-z-nar...

31. 3. 2022

Sprememba cenika storitev Microsoft 365 Business

Obveščamo vas, da s 1. 5. 2022 spreminjamo cenik storitve Microsoft 365 Business, za licenci Microsoft 365 Business Basic in Microsoft 365 Business Premium

Tip paketa Mesečna naročnina Nova cena po 1. 5. 2022 (brez DDV)
Microsoft 365 Business Basic
(prej Office 365 Business Essentials)
4,20 € 5,10 €
Microsoft 365 Business Premium
(prej Office 365 Business)
16,90 € 18,60 €

Več informacij boste našli na strani: https://www.t-2.net/novice/sprememba-cenika-storitev-microsoft-365-business

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

30. 3. 2022

Ugodnejše gostovanje mobilne telefonije pri izbranih operaterjih v državah izven EU

Obveščamo vas, da bodo s 1. 5. 2022 klici, sporočila in prenos podatkov za T-2 naročnike mobilne telefonije z izbranimi operaterji izven EU ugodnejši.

Več informacij boste našli na strani: https://www.t-2.net/novice/ugodnejse-gostovanje-mobilne-telefonije-pri-i...
 

1. 3. 2022

Obveščamo vas, da s 1. 4. 2022 spreminjamo cene storitve gostovanja kolokacije v data centru za poslovne uporabnike.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

Kolokacija Trenutna cena mesečno brez DDV Nova cena mesečno brez DDV
1U 49,00 € 63,00 €
2U 69,00€ 89,00€
3U 89,00€ 114,00€
4U 94,00€ 121,00€
5U 99,00€ 127,00€
6U 109,00€ 139,00€
7U 119,00€ 153,00€
8U 129,00€ 174,00€
9U 139,00€ 187,00€
10U 149,00€ 207,00€
11U 164,00€ 227,00€
12U 179,00€ 247,00€
13U 194,00€ 267,00€
14U 209,00€ 287,00€
15U 224,00€ 307,00€
16U 239,00€ 347,00€
17U 254,00€ 369,00€
18U 269,00€ 389,00€
19U 284,00€ 419,00€
20U 294,00€ 433,00€
21U 299,00€ 439,00€
42U 499,00€ 739,00€

2. 2. 2022

Naročnike obveščamo, da bomo s 4. 3. 2022 iz programskih shem odstranili televizijski program Ljubljana TV HD.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/sprememba-programske-sheme-s-4-3-2022

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

31. 12. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo s 1. 2. 2022 iz ponudbe odstranili programska paketa BOX TV in videoteko BOX TV ter televizijski program TNT Comedy.

Program TNT Comedy se je nahajal v programski shemi RUS 5+.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremenjena-programska-shema-s-1-2-2022

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez plačila izgube posebne ugodnosti odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

30. 11. 2021

Naročnike obveščamo, da z dnem 1. 1. 2022 povečujemo količine podatkovnega prenosa v EU na mobilnih paketih.

Skladno z Uredbo (EU) št. 2017/920, se bo z dnem 1. 1. 2022 spremenila veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju, ki bo po novem znašala 2,50 EUR/GB (brez DDV). Posledično se bo pri paketih z odprtim prenosom podatkov zvišala količina prenosa podatkov v EU gostovanju. Nove količine podatkovnega prenosa, ki jih bo znotraj zakupljenih količin prenosa podatkov uporabnik lahko koristil v gostovanju EU, si lahko ogledate v spodnji tabeli. Prav tako se bo znižala cena pribitka prenosa podatkov v EU gostovanju, in sicer z obstoječih 3,66 EUR/GB (z DDV) na 3,05 EUR/GB (z DDV).
 
Pogoje uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politiko poštene uporabe si lahko ogledate tukaj.

Sprememba podatkovnega prenosa v mobilnih paketih:

Mobilni paket Podatkovni prenos v EU 2021 Podatkovni prenos v EU 2022
Oranžni Mini 1 GB 1 GB
Oranžni Midi 6 GB 7 GB
Oranžni Maxi 10 GB 13 GB

Sprememba podatkovnega prometa v podatkovnih paketih:

Podatkovni paket Podatkovni prenos v EU 2021 Podatkovni prenos v EU 2022
Podatkovni Mini 500 MB 500 MB
Podatkovni Maxi 9 GB 10 GB

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/sprememba-reguliranih-pogojev-za-eu-gostovanje

26. 11. 2021

Naročnike obveščamo, da z dnem 1. 1. 2022 spreminjamo cenik dodelitve ter vzdrževanja IP naslovnega prostora.

Nov cenik si lahko ogledate v tabeli spodaj:

Število dodeljenih IP naslovov Enkratni strošek dodelitve IP naslovnega prostora, brez DDV Mesečni strošek vzdrževanja IP naslovnega prostora, brez DDV
vsak posamezen IP naslov (od 2 do 4 IP naslovi) 30,00 €  2,00 €
/29 (6 uporabnih IP naslovov) 240,00 €  9,00 €
/28 (14 uporabnih IP naslovov) 420,00 €  19,00 €
/27 (30 uporabnih IP naslovov) individualno 29,00 €
/26 (62 uporabnih IP naslovov) individualno 54,00 €
/25 (126 uporabnih IP naslovov) individualno 67,00 €
/24 (254 uporabnih IP naslovov) individualno 109,00 €

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

23. 9. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo s 23. 10. 2021 iz programskih shem odstranili televizijski program Ljubljana TV HD.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremenjena-programska-shema-s-23-10-2021

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

14. 9. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo z 14. 10. 2021 iz programskih shem odstranili televizijski program TV SG.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremenjena-programska-shema-s-14-10-2021

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

2. 6. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo z 9. 7. 2021 iz programskih shem odstranili televizijski program Arcadia TV HD.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

31. 5. 2021

Obveščamo vas, da s 1. 7. 2021 spreminjamo cene samostojnih storitev in tržnih paketov za rezidenčne in poslovne uporabnike.

Naročnike T-2 obveščamo, da s 1. julijem 2021 spreminjamo cene za posamične storitve interneta, televizije in mobilne telefonije ter obstoječe pakete s celovito ponudbo za gospodinjstva. Prav tako bodo nove cene veljale za poslovne uporabnike, ki koristijo storitve v poslovnih paketih P2 in P3. Prilagojene cene bodo v povprečju višje za 4 odstotke, za posamezne storitve oz. najem opreme pa bodo v okviru mesečne naročnine nominalno višje od 0,5 do 6 evrov z vključenim DDV. Sprememba cen, ki bo stopila v veljavo s 1. 7. 2021, je posledica rednega usklajevanja cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin, višjih stroškov dela, uporabe programskih pravic in spremljajočih naložbenih aktivnosti družbe T-2 v širitev in nadgradnjo omrežja.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-spremembah-cen-t-2-telekomunikaci...
 

Z dnem 1. 7. 2021 spreminjamo tudi Splošne pogoje poslovanja družbe T-2, Splošne pogoje uporabe storitev preko mobilnega omrežja ter Pogoje uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politike poštene uporabe. V Splošnih pogojih poslovanja družbe T-2 in Splošnih pogojih uporabe storitev preko mobilnega omrežja so dodane določbe, vezane na uporabo storitev drugih ponudnikov, prav tako pa je opredeljeno, da obvestilo o izključitvi storitev lahko predstavlja bodisi opomin, poziv na plačilo ali dogovor o plačilu obveznosti. V Splošnih pogojih poslovanja družbe T-2 so izpostavljene dolžnosti in pravice naročnika ter T-2 glede pridobitve soglasij tretjih oseb, ki so potrebna za izvrševanje naročniške pogodbe, pravica T-2, da prekine dobavo storitev T-2, kadar je to potrebno za zagotovitev varnosti omrežij in storitev ter delovanje v izjemnih stanjih ter v primeru, ko motenj pri delovanju storitev ni možno odpraviti s tehničnimi ukrepi, prav tako pa so bolj določno opredeljene tudi dolžnosti naročnika v primeru prijave napake glede delovanja storitev. V Pogojih uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politike poštene uporabe je podrobneje pojasnjen obračun cene naročnine za mobilne pakete v primeru, če je naročniško razmerje sklenjeno ali prekinjeno sredi koledarskega meseca. Povezave do spremenjenih splošnih pogojev so dostopne na tej povezavi.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

28. 5. 2021

Obveščamo vas, da se bo s 30. 06. 2021 družba Telesat pripojila k družbi T-2. S tem dnem bodo tako vsi naročniki Telesatovih storitev postali T-2 naročniki.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-pripojitvi-druzbe-telesat-k-druzb...

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 2. odstavkom 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Telesatu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telesat pa mu bo kupnino vrnil.

 

Arhiv sprememb splošnih pogojev

Imate vprašanje?

Pred vsako pomembno odločitvijo je dobro preveriti vse, da nam izbrane storitve kar najbolje odgovarjajo. Sporočite nam vaše dileme in potrudili se bomo, da boste našli, kar iščete.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?