Spremembe splošnih pogojev poslovanja

29. 3. 2024

Obvestilo o prenovi mobilnega paketa Oranžni Mini.

Uporabnike mobilnega paketa Oranžni Mini obveščamo, da s 1. 4. 2024 zvišujemo mejo zakupljenih enot podatkovnega prenosa v nacionalnem gostovanju iz 1 GB na 5 GB mesečno, kar hkrati predstavlja skupno količino zakupljenega prenosa podatkov.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-izboljsavi-mobilnega-paketa-oranzni-mini

Skladno s 192. členom ZEKom-2 naročnik nima pravice odstopa od pogodbe, če je predlagana sprememba izključno v korist končnega uporabnika. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

1. 3. 2024

Naročnike obveščamo, da z 31. 3. 2024 spreminjamo posebne pogoje storitve Ponavljajoči nakup, ki po novem ostaja aktiven v primeru spremembe cene naročene storitve.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-spremembi-posebnih-pogojev-storitve-ponavljajoci-nakup

3. 1. 2024

Naročnike obveščamo, da s 3. 1. 2024 iz programskih shem umikamo TV programe Planet TV, Planet TV 2 in Planet Eva. POPRAVEK Z DNE 8. 1. 2024: Planet TV je ponovno v shemah, pravica do odstopa od pogodbe pa s tem dnem preneha.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/planet-tv-s-3-januarjem-nic-vec-v-t-2-program...

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

 

1. 12. 2023

Naročnike obveščamo, da z 31. 12. 2023 iz programskih shem umikamo TV programe CBS Reality, Discovery Science in DTX. Umik je posledica prenehanja oddajanja TV-programov s strani ponudnika programov.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/umik-tv-programov-0

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

1. 12. 2023

Prenovljeni T-2 mobilni paketi Oranžni in obvestilo o povečanju reguliranih količin prenosa podatkov v območju EU tarife

Naročnike mobilnih paketov Oranžni Mini in Oranžni Midi obveščamo, da s 1. 12. 2023 spreminjamo ponudbo zakupljenih količin za klice in sporočila na območju Slovenije in EU/EEA.

Oba prenovljena paketa prinašata neomejene klice in sporočila SMS oziroma MMS. Prehod na povečane količine bomo izvedli samodejno ter brez vsakršnih dodatnih stroškov nadgradnje paketov.

Obveščamo še, da se bo skladno z uredbo (EU) št. 2022/612 s 1. januarjem 2024 v vseh mobilnih paketih Oranžni povečala količina podatkovnega prenosa, ki ga lahko uporabniki brezplačno porabijo v državah območja EU tarife. Hkrati se bo znižala višina pribitka za prenos podatkov, ki se lahko zaračunava skladno s politiko poštene uporabe, in sicer iz 2,20 EUR / GB (z DDV) na 1,89 EUR /GB (z DDV).

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/prenovljeni-t-2-mobilni-paketi-oranzni

Skladno s 192. členom ZEKom-2 naročnik nima pravice odstopa od pogodbe, če je predlagana sprememba izključno v korist končnega uporabnika. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

18. 9. 2023

Naročnike obveščamo, da z 31. 10. 2023 iz programskih shem umikamo TV program MyZen

Lifestyle TV program se je nahajal v programskih shemi XL HD.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

15. 9. 2023

Posodobitve informacij o obdelavi osebnih podatkov

Obveščamo vas, da smo izvedli pomembne posodobitve v naših informacijah o obdelavi osebnih podatkov. Glavne novosti vključujejo natančnejšo seznanitev o obdelavi prometnih podatkov in optimizacijo komunikacije z vami.

31. 8. 2023

Prehod na novo ponudbo internetnih hitrosti na xDSL

Naročnike samostojnih storitev interneta, ki dostopajo preko telefonskega omrežja xDSL obveščamo, da s 1. 10. 2023 spreminjamo ponudbo internetnih hitrosti, hkrati pa vsem tem paketom samostojnega interneta dodajamo storitev Wi-Fi (brezžični internet).

Skladno s 192. členom ZEKom-2 naročnik nima pravice odstopa od pogodbe, če je predlagana sprememba izključno v korist končnega uporabnika. V kolikor sprememba ni izključno v korist končnega uporabnika, imajo naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

7. 7. 2023

Spremembe splošnih in posebnih pogojev poslovanja

Zaradi zagotavljanja skladnosti poslovanja s spremembami zakonodaje z dnem 10. 8. 2023 spreminjamo splošne in posebne pogoje poslovanja.

30. 6. 2023

Naročnike obveščamo, da iz programskih shem umikamo informativni televizijski program Welt ter programe Bliss 4K, Legal in Naughty.

Program Welt se je nahajal v programskih shemah M, L in XL HD, programi Bliss 4K, Legal in Naughty pa so vključeni v programski paket z erotičnimi vsebinami Venus X.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/umik-tv-programov

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

30. 6. 2023

Sprememba cene klica na posebno številko 1991.

Uporabnike obveščamo, da se bo s 1. 8. 2023 spremenila cena klica na posebno številko 1991 za informacije o potniškem prometu. Nova cena klica bo znašala 1,54 EUR (z DDV).

Informacijski center avtobusne postaje Ljubljana ponuja informacije in storitve glede javnega potniškega prometa v Sloveniji in Evropi. Dosegljivi so od ponedeljka do petka med 7:00 in 20:00 ter sobote, nedelje in praznike med 8:00 in 16:00.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/sprememba-cene-klica-za-informacije-o-avtobus...

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

21. 6. 2023

Naročnike T-2 obveščamo, da je pri najavi spremembe cen naročniških paketov z dne 31. 5. 2023 prišlo do napake pri zapisu cene prilagodljivega paketa T2 TV+TEL, ki stopi v veljavo s 1. 7. 2023.

Redna cena paketa T2 TV+TEL bo po 1. 7. 2023 znašala 31,99 EUR ( z DDV) na mesec, doslej pa je mesečna naročnina za omenjen paket znašala 29,99 EUR. Predhodna navedba cene 32,99 EUR je napačna. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

31. 5. 2023

Obveščamo vas, da s 1. 7. 2023 spreminjamo cene tržnih paketov za rezidenčne uporabnike, mesečno naročnino za uporabo aplikacije T-2 TV na drugi napravi in maksimalen znesek opominjanja.

Naročnike T-2 obveščamo o spremembi cenika naših storitev, ki bo veljal s 1. julijem 2023. Nove cene mesečnih naročnin za aktualne rezidenčne pakete Oranžni se bodo spremenile za 3 EUR, naročnine na prilagodljive pakete pa za 2 EUR. Starejšim naročniškim paketom se prav tako spremeni mesečna naročnina v znesku 2 EUR. Spreminjata se tudi maksimalen znesek opominjanja in mesečna naročnina za uporabo aplikacije T-2 TV na drugi napravi.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremembe-cenika-t-2-storitev-s-1-7-2023

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

26. 4. 2023

Naročnike storitev mobilne telefonije T-2 obveščamo o spremembi cenika mednarodnega gostovanja na območju Švice. Nove cene bodo veljavne s 1. 6. 2023 in veljajo za gostovanje v omrežjih Swisscom (Switzerland) Ltd, OnAir Switzerland Sarl in Salt Mobile SA.

Spremembe so:

Tip storitve Stara cena z DDV Nova cena z DDV
Prenos podatkov (100 kB) 1,50 EUR / 100 kB 2,20 EUR / 100 kB
Dohodni klic 1,60 EUR / min 1,90 EUR / min
Odhodni klic v lokalno državo (država gostiteljica) 3,00 EUR / min 4,00 EUR / min
Odhodni klic v EU/EEA 3,00 EUR / min 6,50 EUR / min
Odhodni klici v drugo državo 3,00 EUR / min 7,50 EUR / min
SMS 0,75 EUR / SMS 1,00 EUR / SMS

*Za odhodne klice velja 60-sekundni in za dohodne klice sekundni obračunski interval. Za prenos podatkov pa je obračunski interval 100 kB.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/napoved-spremembe-cenika-za-gostovanje-v-svici

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

19. 4. 2023

Naročnike obveščamo, da smo, zaradi nedelovanja, iz programskih shem odstranili televizijski program TV Komenda.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/odstranitev-programa-tv-komenda

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

31. 3. 2023

Naročnike, ki uporabljajo pakete oziroma storitve KKS Kamnik obveščamo, da bomo s 1. 5. 2023 izvedli prenos storitev v poenoteno T-2 paketno ponudbo. 

S tem dnem bodo omenjeni naročniki uporabljali storitve v obliki že znanih paketov oziroma storitev T-2, hkrati pa se paketi KKS Kamnik ukinjajo, kar prinaša tudi spremembo zneska mesečne naročnine.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-prehodu-storitev-kks-kamnik-na-t-2

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

 

31. 3. 2023

Naročnike, ki uporabljajo pakete oziroma storitve Telesat Jesenice obveščamo, da bomo s 1. 5. 2023 izvedli prenos storitev v poenoteno T-2 paketno ponudbo.

S tem dnem bodo omenjeni naročniki uporabljali storitve v obliki že znanih paketov oziroma storitev T-2, hkrati pa se paketi Telesat Jesenice ukinjajo, kar prinaša tudi spremembo zneska mesečne naročnine.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-prehodu-storitev-telesat-jesenice-na-t-2

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

 

12. 1. 2023

Naročnike obveščamo, da je bil v Uradnem listu RS, št. 130/22 z dne 11.10.2022 objavljen novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki se bo pričel uporabljati 26. 1. 2023. Dne 11. 10. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 130/2022 objavljen tudi novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki je pričel veljati 10. 11. 2022. Splošne pogoje moramo operaterji prilagoditi določbam novega ZEKom-2 v devetih mesecih po njegovi uveljavitvi, o čemer smo naročnike obvestili z novico dne 9. 11. 2022. 

Glavna novost, ki jo prinašajo novi splošni pogoji, je pravica potrošnikov za uveljavljanje zahtevkov v primeru neskladnosti blaga, storitve ali digitalne vsebine. Od 26. 1. 2023 dalje zahtevkov v zvezi z garancijo ne bo več mogoče uveljavljati neposredno pri T-2, ampak se bo potrebno s tem v zvezi obrniti na pooblaščenega zastopnika za garancijo posameznega proizvajalca.

Besedili novih splošnih pogojev v pdf. obliki sta dostopni na povezavi:

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremembe-splosnih-pogojev-poslovanja

 

30. 11. 2022

Obvestilo o spremembi cenika in reguliranih količin prenosa podatkov v EU

Obveščamo vas, da se bo skladno z uredbo (EU) št. 2022/612 s 1. januarjem 2023 spremenila veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju, ki bo po novem znašala 1,80 EUR / GB (brez DDV). Posledično se bo zaradi navedene spremembe znižal zaračunan pribitek za prenos podatkov, ki se lahko zaračunava skladno s politiko poštene uporabe. Spreminjamo pa tudi količine podatkov v mobilnih paketih Oranžni Midi, Oranžni Maxi, Oranžni Maxi + in podatkovnih paketih Mini in Maxi.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-spremembi-cenika-reguliranih-koli...

* Naročniki podatkovnega paketa MINI, ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 192. členom ZEKom-2 v 60 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila kakršnih koli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil) odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 plačal nadomestilo, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, ob upoštevanju normalne rabe, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo kupnino vrnil. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

9. 11. 2022

Naročnike obveščamo, da je bil v Uradnem listu RS, št. 130-3081/2022 z dne 11.10.2022 objavljen novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva EU 2018/1972 o Evropskem zakoniku za elektronske komunikacije. ZEKom-2 bo pričel veljati 10.11.2022. ZEKom-2 z navedenim datumom uvaja tudi spremembe na področju pravic končnih uporabnikov. 

Sprememba obsega določbe na področju pravic končnih uporabnikov, ki se med drugim nanašajo na spremembo roka za odstopno upravičenje v primeru sprememb pogojev naročniške pogodbe, spremembe pogojev za prenos telefonskih številk ter spremembe cenika administrativnih storitev, in sicer se ukine strošek prenosa številk iz T-2 omrežja, prav tako pa se ukinja strošek izvedbe preklica naročniškega razmerja v primeru preklica naročniškega razmerja po izteku vezave.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremembe-ki-jih-prinasa-novi-zekom-2

 

30. 9. 2022

Uporabnike obveščamo, da bomo s 1. 11. 2022 pričeli z zaračunavanjem storitve mobilne televizije tv2go. Ob tem še obveščamo, da z novembrom 2022 uvajamo dve različici mobilne televizije: tv2go Mini in tv2go. Storitev tv2go Mini bo vključena v večino aktualnih paketov z izjemo paketov Oranžni Start in T2 TV+TEL. V navedenih paketih in v nekaterih starejših paketih bo tv2go Mini na voljo z doplačilom 0,99 EUR (z DDV). Mesečna naročnina naprednejše različice tv2go pa bo znašala 1,99 EUR (z DDV).

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/napoved-obracuna-uporabe-tv2go-nove-razlicice

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in podrobnosti o novostih lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

8. 7. 2022

Naročnike obveščamo, da bo z dnem 9. 7. 2022 stopil v veljavo nekoliko spremenjen dokument, ki opredeljuje obdelavo osebnih podatkov naročnikov in drugih posameznikov, katerih upravljavec je naša družba.

Sama vsebina dokumenta se spreminja le v manjšem delu, in sicer so na nekaterih delih spremenjene in dopolnjene definicije pojmov, na drugih delih pa so opredeljeni nekateri novi segmenti obdelave osebnih podatkov, ki so rezultat razvoja storitev naše družbe. Povezava do spremenjenega dokumenta se nahaja na tej povezavi. Naročnikom zaradi navedene spremembe ne pripada pravica do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve ter brez pogodbene kazni, kot to določa 31. člen Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilo 2. odstavka 129. člena ZEKom-1. Dokument o obdelavi osebnih podatkov, ki se spreminja, namreč ni del naročniške pogodbe.

1. 7. 2022

Splošni pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politika poštene uporabe

Uporabnike T-2 mobilne telefonije obveščamo, da smo pripravili jasnejše informacije o gostovanju mobilne telefonije v tujini, pripravili smo tudi nasvete za nadzor porabe mobilne telefonije in napotke, kako se izogniti dodatnim stroškom v gostovanju. 

Skladno z novo Uredbo EU 2022/612 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji smo tako posodobili Splošne pogoje uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politika poštene uporabe. V dokumentu smo združili na enem mestu pravila uporabe mobilnih paketov v tujini, dejavnike, ki vplivajo na kakovost storitve v gostovanju, politiko poštene uporabe in druge koristne informacije.

Splošni pogoji so na voljo na spletni strani: https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja.

Več o spremembah in koristnih informacijah za gostovanje v tujih državah boste našli na spletni strani https://www.t-2.net/novice/gostovanje-v-tujini

30. 6. 2022

Uporabnike obveščamo, da bomo s 1. 8. 2022 pričeli z zaračunavanjem statičnih IP naslovov za rezidenčne uporabnike. Mesečna uporabnina za posamezen statičen IP naslov bo od 1. avgusta letos znašala 2,00 EUR (z DDV) na mesec. Ob tem še obveščamo, da z avgustom 2022 uvajamo novo administrativno storitev: Dodelitev oziroma urejanje statičnega IP naslova, ki se bo zaračunala ob vzpostavitvi statičnega IP naslova oziroma v primeru urejanja teh naslovov. Slednja postavka se bo obračunala v enkratnem znesku 10,00 EUR (z DDV).

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/napoved-obracuna-staticnega-ip-ja-za-rezidenc...

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in pojasnil o novostih je dostopnih  telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

29. 6. 2022

Naročnike obveščamo, da bomo z 29. 7. 2022 iz ponudbe umaknili samostojna TV paketa National Geographic HD in National Geographic Wild HD.

Programa ostajata v ponudbi naše televizije, in sicer program National Geographic HD v programskih shemah M, L in XL HD, program National Geographic Wild HD pa v programski shemi XL HD.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-spremembah-tv-programskih-paketov

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in pojasnil o novostih je dostopnih  telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

31. 5. 2022

Obveščamo vas, da s 1. 7. 2022 spreminjamo cene samostojnih storitev in tržnih paketov za rezidenčne in poslovne uporabnike.

Nove cene bodo s 1. 7. 2022 veljale za rezidenčne in poslovne uporabnike, in sicer se spreminja cenik za administrativne storitve, samostojne storitve interneta, internetne storitve preko tehnologije SHDSL, storitve VPN na xDSL in optičnem omrežju, posamični TV paketi in TV programske sheme, tržni paketi Oranžni in prilagodljivi, poslovni paketi ter poslovna telefonija. Cene za rezidenčne in poslovne naročnike bomo prilagodili tudi za najeme telekomunikacijske opreme, mednarodne klice ter klice na premijske številke 090.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremembe-cen-telekomunikacijskih-storitev-s-1-7-2022

Pravno obvestilo: Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in podrobnosti o novostih je dostopnih na zavihku spletne strani T-2 »Spremembe splošnih pogojev poslovanja« (https://www.t-2.net/spremembe-splosnih-pogojev-poslovanja) ter telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.

31. 5. 2022

Obvestilo o povečanju količin prenosa podatkov v mobilnih paketih v EU

V T-2 mobilnih paketih bomo skladno z novo Uredbo EU 2022/612 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji od 1. 7. 2022 dalje povečali vključeno količino prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, ki jo lahko uporabniki porabijo v sklopu izbranega mobilnega paketa. S 1. julijem se bo znižal tudi zaračunan pribitek za prenos podatkov, odhodne klice in odhodna SMS sporočila, ki bodo presegli količine politike poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/mobilni-paketi-z-vec-prenosa-podatkov-v-eu

1. 4. 2022

Obvestilo ob ukinitvi tiskanega računa za uporabnike z naročeno storitvijo interneta. 

Naročnike z naročeno storitvijo interneta kot samostojno storitev ali del paketne ponudbe obveščamo, da bomo v mesecu maju pričeli s postopnim prehodom izdajanja računov na elektronski način. Tiskani račun, poslan preko pošte, bo tako v prihodnje nadomestil elektronski račun, ki bo naročnikom viden na spletu, na uporabniškem portalu T-2 Horizont.

Več informacij boste našli na strani: https://www.t-2.net/novice/ukinitev-tiskanega-racuna-za-uporabnike-z-nar...

31. 3. 2022

Sprememba cenika storitev Microsoft 365 Business

Obveščamo vas, da s 1. 5. 2022 spreminjamo cenik storitve Microsoft 365 Business, za licenci Microsoft 365 Business Basic in Microsoft 365 Business Premium

Tip paketa Mesečna naročnina Nova cena po 1. 5. 2022 (brez DDV)
Microsoft 365 Business Basic
(prej Office 365 Business Essentials)
4,20 € 5,10 €
Microsoft 365 Business Premium
(prej Office 365 Business)
16,90 € 18,60 €

Več informacij boste našli na strani: https://www.t-2.net/novice/sprememba-cenika-storitev-microsoft-365-business

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

30. 3. 2022

Ugodnejše gostovanje mobilne telefonije pri izbranih operaterjih v državah izven EU

Obveščamo vas, da bodo s 1. 5. 2022 klici, sporočila in prenos podatkov za T-2 naročnike mobilne telefonije z izbranimi operaterji izven EU ugodnejši.

Več informacij boste našli na strani: https://www.t-2.net/novice/ugodnejse-gostovanje-mobilne-telefonije-pri-i...
 

1. 3. 2022

Obveščamo vas, da s 1. 4. 2022 spreminjamo cene storitve gostovanja kolokacije v data centru za poslovne uporabnike.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

Kolokacija Trenutna cena mesečno brez DDV Nova cena mesečno brez DDV
1U 49,00 € 63,00 €
2U 69,00€ 89,00€
3U 89,00€ 114,00€
4U 94,00€ 121,00€
5U 99,00€ 127,00€
6U 109,00€ 139,00€
7U 119,00€ 153,00€
8U 129,00€ 174,00€
9U 139,00€ 187,00€
10U 149,00€ 207,00€
11U 164,00€ 227,00€
12U 179,00€ 247,00€
13U 194,00€ 267,00€
14U 209,00€ 287,00€
15U 224,00€ 307,00€
16U 239,00€ 347,00€
17U 254,00€ 369,00€
18U 269,00€ 389,00€
19U 284,00€ 419,00€
20U 294,00€ 433,00€
21U 299,00€ 439,00€
42U 499,00€ 739,00€

2. 2. 2022

Naročnike obveščamo, da bomo s 4. 3. 2022 iz programskih shem odstranili televizijski program Ljubljana TV HD.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/sprememba-programske-sheme-s-4-3-2022

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

31. 12. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo s 1. 2. 2022 iz ponudbe odstranili programska paketa BOX TV in videoteko BOX TV ter televizijski program TNT Comedy.

Program TNT Comedy se je nahajal v programski shemi RUS 5+.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremenjena-programska-shema-s-1-2-2022

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez plačila izgube posebne ugodnosti odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

30. 11. 2021

Naročnike obveščamo, da z dnem 1. 1. 2022 povečujemo količine podatkovnega prenosa v EU na mobilnih paketih.

Skladno z Uredbo (EU) št. 2017/920, se bo z dnem 1. 1. 2022 spremenila veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju, ki bo po novem znašala 2,50 EUR/GB (brez DDV). Posledično se bo pri paketih z odprtim prenosom podatkov zvišala količina prenosa podatkov v EU gostovanju. Nove količine podatkovnega prenosa, ki jih bo znotraj zakupljenih količin prenosa podatkov uporabnik lahko koristil v gostovanju EU, si lahko ogledate v spodnji tabeli. Prav tako se bo znižala cena pribitka prenosa podatkov v EU gostovanju, in sicer z obstoječih 3,66 EUR/GB (z DDV) na 3,05 EUR/GB (z DDV).
 
Pogoje uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politiko poštene uporabe si lahko ogledate tukaj.

Sprememba podatkovnega prenosa v mobilnih paketih:

Mobilni paket Podatkovni prenos v EU 2021 Podatkovni prenos v EU 2022
Oranžni Mini 1 GB 1 GB
Oranžni Midi 6 GB 7 GB
Oranžni Maxi 10 GB 13 GB

Sprememba podatkovnega prometa v podatkovnih paketih:

Podatkovni paket Podatkovni prenos v EU 2021 Podatkovni prenos v EU 2022
Podatkovni Mini 500 MB 500 MB
Podatkovni Maxi 9 GB 10 GB

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/sprememba-reguliranih-pogojev-za-eu-gostovanje

26. 11. 2021

Naročnike obveščamo, da z dnem 1. 1. 2022 spreminjamo cenik dodelitve ter vzdrževanja IP naslovnega prostora.

Nov cenik si lahko ogledate v tabeli spodaj:

Število dodeljenih IP naslovov Enkratni strošek dodelitve IP naslovnega prostora, brez DDV Mesečni strošek vzdrževanja IP naslovnega prostora, brez DDV
vsak posamezen IP naslov (od 2 do 4 IP naslovi) 30,00 €  2,00 €
/29 (6 uporabnih IP naslovov) 240,00 €  9,00 €
/28 (14 uporabnih IP naslovov) 420,00 €  19,00 €
/27 (30 uporabnih IP naslovov) individualno 29,00 €
/26 (62 uporabnih IP naslovov) individualno 54,00 €
/25 (126 uporabnih IP naslovov) individualno 67,00 €
/24 (254 uporabnih IP naslovov) individualno 109,00 €

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

23. 9. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo s 23. 10. 2021 iz programskih shem odstranili televizijski program Ljubljana TV HD.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremenjena-programska-shema-s-23-10-2021

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

14. 9. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo z 14. 10. 2021 iz programskih shem odstranili televizijski program TV SG.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/spremenjena-programska-shema-s-14-10-2021

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

2. 6. 2021

Naročnike obveščamo, da bomo z 9. 7. 2021 iz programskih shem odstranili televizijski program Arcadia TV HD.

Program se je nahajal v programskih shemah S, M, L in XL HD.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

31. 5. 2021

Obveščamo vas, da s 1. 7. 2021 spreminjamo cene samostojnih storitev in tržnih paketov za rezidenčne in poslovne uporabnike.

Naročnike T-2 obveščamo, da s 1. julijem 2021 spreminjamo cene za posamične storitve interneta, televizije in mobilne telefonije ter obstoječe pakete s celovito ponudbo za gospodinjstva. Prav tako bodo nove cene veljale za poslovne uporabnike, ki koristijo storitve v poslovnih paketih P2 in P3. Prilagojene cene bodo v povprečju višje za 4 odstotke, za posamezne storitve oz. najem opreme pa bodo v okviru mesečne naročnine nominalno višje od 0,5 do 6 evrov z vključenim DDV. Sprememba cen, ki bo stopila v veljavo s 1. 7. 2021, je posledica rednega usklajevanja cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin, višjih stroškov dela, uporabe programskih pravic in spremljajočih naložbenih aktivnosti družbe T-2 v širitev in nadgradnjo omrežja.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-spremembah-cen-t-2-telekomunikaci...
 

Z dnem 1. 7. 2021 spreminjamo tudi Splošne pogoje poslovanja družbe T-2, Splošne pogoje uporabe storitev preko mobilnega omrežja ter Pogoje uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politike poštene uporabe. V Splošnih pogojih poslovanja družbe T-2 in Splošnih pogojih uporabe storitev preko mobilnega omrežja so dodane določbe, vezane na uporabo storitev drugih ponudnikov, prav tako pa je opredeljeno, da obvestilo o izključitvi storitev lahko predstavlja bodisi opomin, poziv na plačilo ali dogovor o plačilu obveznosti. V Splošnih pogojih poslovanja družbe T-2 so izpostavljene dolžnosti in pravice naročnika ter T-2 glede pridobitve soglasij tretjih oseb, ki so potrebna za izvrševanje naročniške pogodbe, pravica T-2, da prekine dobavo storitev T-2, kadar je to potrebno za zagotovitev varnosti omrežij in storitev ter delovanje v izjemnih stanjih ter v primeru, ko motenj pri delovanju storitev ni možno odpraviti s tehničnimi ukrepi, prav tako pa so bolj določno opredeljene tudi dolžnosti naročnika v primeru prijave napake glede delovanja storitev. V Pogojih uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politike poštene uporabe je podrobneje pojasnjen obračun cene naročnine za mobilne pakete v primeru, če je naročniško razmerje sklenjeno ali prekinjeno sredi koledarskega meseca. Povezave do spremenjenih splošnih pogojev so dostopne na tej povezavi.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

28. 5. 2021

Obveščamo vas, da se bo s 30. 06. 2021 družba Telesat pripojila k družbi T-2. S tem dnem bodo tako vsi naročniki Telesatovih storitev postali T-2 naročniki.

Obvestilo: https://www.t-2.net/novice/obvestilo-o-pripojitvi-druzbe-telesat-k-druzb...

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 2. odstavkom 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Telesatu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telesat pa mu bo kupnino vrnil.

 

Arhiv sprememb splošnih pogojev

Imate vprašanje?

Pred vsako pomembno odločitvijo je dobro preveriti vse, da nam izbrane storitve kar najbolje odgovarjajo. Sporočite nam vaše dileme in potrudili se bomo, da boste našli, kar iščete.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?