Pravno obvestilo o spremembah ponudbe T-2 mobilne telefonije s 1.6.2017

 

Naročnike obveščamo, da bomo z dnem 01.06.2017 spremenili vsebino nekaterih Brezčasnih mobilnih paketov, in sicer se v paketu Brezčasni M količina vključenega podatkovnega prenosa iz 2 GB poviša na 10 GB, v paketu Brezčasni L pa se količina vključenega podatkovnega prenosa iz 6 GB poviša v neomejeno količino podatkovnega prenosa, pri čemer se hitrost prenosa podatkov v tem paketu, v primeru, da naročnik v obračunskem obdobju doseže porabo 20 GB, do konca obračunskega obdobja zmanjša na 64/64 Kbit/s. Paket Brezčasni XL se ukinja, naročnikom paketa Brezčasni XL bomo naročeni paket spremenili v Brezčasni L. Smiselno enako se povišajo količine naročnikom v paketni ponudbi T-2, v katero je vključen kateri izmed Brezčasnih mobilnih paketov.

 

Naročnike starejših mobilnih paketov obveščamo, da bomo z dnem 01.06.2017 njihove mobilne pakete spremenili v obstoječo ponudbo mobilnih paketov, in sicer bomo naročnikom na mobilnih paketih Mobilni paket S, Paket T-2 Mobilni Start, T-2 Mobilni 100 in T-2 Mobilni 100 + 50 enot dne 01.06.2017 spremenili navedene pakete v paket Brezčasni Mini z mesečno naročnino 5,99 EUR na mesec (v primeru nadgradnje v T-2, T-3 ali T-4 paketu 4,99 EUR na mesec). Naročnikom na mobilnih paketih Mobilni paket M, Mobilni paket L in T-2 Mobilni 200 bomo dne 01.06.2017 spremenili navedene pakete v paket Brezčasni M z mesečno naročnino 13,99 EUR na mesec (v primeru nadgradnje v T-2, T-3 ali T-4 paketu 12,99 EUR na mesec). Naročnikom na mobilnih paketih Mobilni paket XL, Mobilni paket XXL, Mobilni paket XXXL, T-2 Mobilni 300, T-2 Mobilni 300 + 100 enot, Brezčasni XL bomo dne 01.06.2017 spremenili navedene pakete v paket Brezčasni L z mesečno naročnino 17,99 EUR na mesec (v primeru nadgradnje v T-2, T-3 ali T-4 paketu 16,99 EUR na mesec oz. paketu Oranžni diamant 4,00 EUR na mesec).

 

Naročnike Podatkovnih paketov obveščamo, da bomo z dnem 01.06.2017 ukinili ločen prenos podatkov, ki ga lahko naročnik opravi v omrežju ponudnika storitev nacionalnega gostovanja. Prenos podatkov v omrežju T-2 in v omrežju ponudnika storitev nacionalnega gostovanja v Podatkovnih paketih bo od 01.06.2017 dalje obravnavan enotno. Podatkovni prenos vključen v Podatkovni paket Mini bo znašal 500 MB, v Podatkovni paket S 10 GB, v Podatkovni paket M 20 GB in v Podatkovni paket L 40 GB. Po porabi v paket vključenih količin se nadaljnji podatkovni prenos v Podatkovnem paketu Mini obračuna po ceniku. Po porabi v paket vključenih količin v preostalih treh Podatkovnih paketih se hitrost prenosa v paketih zmanjša (v Podatkovnem paketu S na 256/128 Kbit/s, v Podatkovnem paketu M na 384/128 Kbit/s in v Podatkovnem paketu L na 512/256 Kbit/s), nadaljnji podatkovni prenos pa se ne obračuna.  V vseh Podatkovnih paketih je maksimalna količina prenosa podatkov, ki jo lahko naročnik opravi v omrežju ponudnika storitev nacionalnega gostovanja, 25 GB, nad to mejo bo podatkovni prenos v omrežju ponudnika storitev nacionalnega gostovanja blokiran. Naročnina nekaterih Podatkovnih paketov se z dnem 01.06.2017 zniža, in sicer bo cena za Podatkovni paket S 9,99 EUR, za Podatkovni paket M 14,99 EUR in za Podatkovni paket L 19,99 EUR.

 

Prenos podatkov v omrežju T-2 in v omrežju ponudnika storitev nacionalnega gostovanja v paketu TOP bo od 01.06.2017 dalje obravnavan enotno. V tem paketu bo pri doseženi porabi 500 MB prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju uvedena omejitev hitrosti prenosa podatkov na 64/64 Kbit/s do konca tega obračunskega obdobja.

 

Skladno z zgoraj navedenimi spremembami se z dnem 01.06.2017 v Pogojih uporabe mobilnih paketov in uporabe enot spremenijo tudi posamezna določila Posebnih pogojev uporabe mobilnih paketov Brezčasni, Splošnih pogojev uporabe enot in Posebnih pogojev uporabe mobilnega paketa TOP. V določilih Posebnih pogojev uporabe mobilnih paketov Brezčasni in Posebnih pogojev uporabe mobilnega paketa TOP se dopolni določilo, ki opredeljuje, da se kot odstop od običajne uporabe storitev šteje uporaba, ki od običajnih vzorcev uporabe povprečnega T-2 naročnika odstopa za tri standardne odklone. Preostala določila poglavja o Običajni uporabi storitev ostanejo nespremenjena. V splošnih pogojih uporabe enot se zaradi neaktualnosti brišejo določila Uvodnih določb in poglavja Uporaba enot pri sklenitvi aneksa za opremo oziroma pri nakupu opreme na obroke v delu, kjer se nanašajo na sklenitev Aneksa za opremo št. O-01-FO k naročniški pogodbi. Z dnem 01.06.2017 prenehajo veljati Splošni pogoji uporabe T-2 mobilnih paketov, določila teh pogojev, ki se nanašajo na uporabo enot v paketih T3 Mini in T4 King pa se prenesejo v Splošne pogoje uporabe enot.

 

Pri tem naročnike obveščamo, da lahko naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in podrobnosti o novostih v spremenjenih splošnih pogojih na https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja, brezplačni telefonski številki 064 064 064 in v poslovalnicah T-2.

 

 

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?